Skolestart skoleåret 2020/2021

Bjølsen skole

Trykk her for praktisk informasjon om skolestart for 1.-10. trinn.

Skolen begynner skoleåret på gult nivå etter reglene om smittevern fra helsemyndighetene. Det innebærer at elevene vil følge vanlig timeplan. Men det er noen restriksjoner i forhold til foresatte. Dere kan følge barna inn i skolegården, men ikke følge barna opp til klasserommene! For foresatte på småskoletrinnet: Hvis dere skal legge klær i garderobene til elevene, kan det gjøres etter at elevene har gått inn i klasserommene.

Informasjon om klasselister vil være tilgjengelige for foresatte fra fredag 14. august i både appen Skolemelding og Portalen. Skolen oppfordrer alle foresatte til å laste ned appen Skolemelding.

Klasselistene vil være dynamiske. Det betyr at du som foresatt krysser av for hvilken informasjon som skal være tilgjengelig på klasselista. Det gjøres i Skolemelding eller Portalen.