Hovedseksjon

Skoletannlegen

Våre elever har tilbud om gratis skoletannlege til alle sine elever gjennom Tannlegehøyskolen.

  • Fra 1.–7. trinn: Tannlegehøyskolen, Geitmyrsv. 71, tlf. 22 85 22 73
  • Fra 8.–10. trinn: Tannklinikken Mølla, Sagveien 21 A tlf. 23 23 42 00

Tannklinikken har åpningstid kl. 08.00–15.00.
Det er også akutt beredskap alle dager kl. 13.00–15.00 på Spesialavdelingen for tannskader i tannklinikken Tøyen senter.

  • Adresse: Kolstadg.18
  • Telefon 23 43 01 00

Man kan reservere seg fra deler eller all behandling i Tannhelsetjensten. En har imidlertid ikke krav på refusjon av utgifter til forebygging, undersøkelse eller behandling utført av tannhelsepersonell utenfor Tannhelsetjenesten.

Hvis barn er utsatt for tannskade, bør de oppsøke tannklinikk. Er en blivende tann slått ut - sett den på plass - oppsøk tannlege etterpå. Hvis det ikke er mulig å få den på plass - la barnet oppbevare den under tungen eller oppbevare den i melk på vei til tannlegen.

Mer om tannhelsetjenesten i Oslo finnes på Oslo kommunes nettside.