Helsesykepleier

Helle

Jeg er på skolen hver dag. I storefri er jeg ute med rosa vest, slik at jeg er lett synlig. Elevene kan komme til meg for en uformell prat, eller vi kan gjøre avtale om samtale senere hvis de ønsker det. Jeg er også tilgjengelig for foreldre hvis det er behov for råd/veiledning.

Kontaktinfo:
Mobil: 982 51 866
Mail: helle.paulik@bsa.oslo.kommune.no

Om skolehelsetjenesten

  • Skolehelsetjenesten skal forebygge sykdom og fremme helse blant barn og unge på det fysiske, psykiske og sosiale plan.
  • Tjenesten følger blant annet opp elever med individuelle samtaler, eller i mindre grupper. Vi samarbeider med andre instanser som BUP, PPT, fastlege og barnevern.
  • Vaksiner tilbys etter anbefalt program fra folkehelseinstituttet.
  • Skolehelsetjenesten har taushetsplikt og gir ikke opplysninger videre uten samtykke.
  • Her kan du lese mer om skolehelsetjenesten i Oslo.

Plan for skolehelsetjenesten

1. trinn: Helsesøster tar en hørselstest av alle elever i løpet av de første ukene etter skolestart. Alle elever blir innkalt til skolestartundersøkelse med en eller begge foreldre. Først treffer de helsesøster til helsesamtale. Tema er bl.a. trivsel, kosthold, tenner, samt høyde- og vektmåling. Etterpå er det en undersøkelse hos lege. Undervisning sammen med barnevernet om overgrep og omsorgssvikt.

2. trinn: Vaksine mot difteri, stivkrampe, poliomyelitt og kikhoste.

3. trinn: Vekt- og høydemåling. Undervisning om kosthold og aktivitet.

5/6. trinn: Pubertetsundervisning

6. trinn: Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder.

7. trinn: Vaksine mot HPV-virus

8. trinn: Alle elever blir innkalt til individuell samtale.

10. trinn: Vaksine mot difteri, stivkrampe, poliomyelitt og kikhoste.

Det som er nevnt ovenfor er felles for alle skolene i bydelen. Helsesøster kan også bidra med mer undervisning, grupper, deltagelse på foreldremøter og individuelle samtaler med både elever og foreldre.