Hovedseksjon

FAU

FAU er bindeleddet mellom skolen og elevenes foresatte. Utvalget består av 1 foreldrerepresentant fra hver klasse. En representant fra Bjølsen FAU sitter også i Oslo KFU, skolegruppe E.

Aktuelle arbeidsområder for FAU:

 • Saker fra klassekontaktene
 • Skolepolitiske saker
 • Informasjon fra rektor om skolens daglige virksomhet
 • Informasjon fra Driftsstyret

FAU arrangerer hvert år Internasjonal dag på høsten, der Bjølsenelever og foresatte samles rundt mat for å feire det flerkulturelle miljøet vi er så heldige å være en del av.

FAU-møtene er åpne for alle skolens foreldre/foresatte. Saker som man ønsker å ta opp, kan formidles via foreldrekontaktene, eller meldes inn til FAU-leder 5 dager før neste møte. 

Fokusområder forrige skoleår:

 • Trygg skolevei
 • God spisesituasjon
 • God kommunikasjon skole/hjem

Trykk her for å lese årshjul for FAU.

FAU-ledere:
Dag Høstland

Cathrine Kleivdal

Vibeke Johnsen

Kontakt FAU: 
faubjolsen@gmail.com Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

 • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
 • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
 • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
 • Les mer om Oslo KFU