FAU

FAU er bindeleddet mellom skolen og elevenes foresatte. Utvalget består av 1 foreldrerepresentant fra hver klasse. En representant fra Bjølsen FAU sitter også i Oslo KFU, skolegruppe E.

Aktuelle arbeidsområder for FAU:

  • Saker fra klassekontaktene
  • Skolepolitiske saker
  • Informasjon fra rektor om skolens daglige virksomhet
  • Informasjon fra Driftsstyret

FAU arrangerer hvert år Internasjonal dag på høsten, der Bjølsenelever og foresatte samles rundt mat for å feire det flerkulturelle miljøet vi er så heldige å være en del av.

FAU-møtene er åpne for alle skolens foreldre/foresatte. Saker som man ønsker å ta opp, kan formidles via foreldrekontaktene, eller meldes inn til FAU-leder 5 dager før neste møte. 

Fokusområder forrige skoleår:

  • Trygg skolevei
  • God spisesituasjon
  • God kommunikasjon skole/hjem

Trykk her for å lese årshjul for FAU.

FAU-leder: Bodil Arnegaard
Kontakt: bodilta@hotmail.com