Bestille skolemelk

Skolemelk

Foresatte bestiller og betaler melken direkte gjennom TINE, og skolemelkansvarlig får oversikt over hvilke elever som har bestilt melk, antall og type melk. Det er laktosereduserte alternativer for elever med laktoseintoleranse.

Bestilling av skolemelk gjøres gjennom nettstedet skolelyst.no.