Hovedseksjon

Vår profil

Bjølsen skole

Skolen har som mål at elevene får utviklet sine evner både faglig og sosialt. Skolen arbeider systematisk for et inkluderende læringsmiljø hvor elevene møter klare faglige forventninger fra lærerne. Skolens satsningsområder er lesing og regning. Skolen har utarbeidet en felles leseplan for 1.–10. trinn som er med på å sikre kvaliteten på undervisningen.

Skolen arbeider med fokus på god klasseledelse der ledelsen observerer all undervisning ved skolen. Gjennom systematisk undervisning sørger skolens gode lærere for å motivere elevene for å holde høyt faglig fokus.

Bjølsen skole er en praksisskole for OsloMet. Det bidrar til å skape et miljø for refleksjon om å knytte teori til praksis. Økt voksentetthet fører også til flere øyne som ser elevene gjennom flere uker i skoleåret.

På barnetrinnet er det trivselsledere ute i friminuttene. Ungdomsskoleelevene har tilbud om å være på UngMetro i friminuttene. Der har de matservering tre ganger i uka. Dette skjer i samarbeid med Sagene bydel. Bjølsen skole er kjent for sitt store kulturelle engasjement. FAU og Bjølsen skoles kulturforum er viktige samarbeidspartnere.

Kort om skolen

  • 1-10 skole med ca. 500 elever
  • Ligger ved Bjølsenparken i bydel Sagene
  • Åpnet i 1886, fylte 130 år i oktober 2016
  • Skolen består av fire bygg, hvorav tre er kulturminner
  • De to hovedbyggene ble nylig rehabilitert og var ferdigstilt høsten 2017
  • Satsingsområder: lesing og regning
  • Visjon: ferdigheter for fremtiden!