Elevrådet

Elevrådet består av elever fra 3.-10. trinn. Hver klasse har to representanter som kan ta opp saker som klassen mener er viktig. Hovedoppgaven til elevrådet er å arbeide for et godt skolemiljø ved å fremme og ivareta elevenes interesser.

Elever kan ta opp saker til elevrådet i klassens time. Elevrådsrepresentantene bringer sakene videre til elevrådsmøtene.

Eksempler på saker som elevrådet har jobbet med:
Mellomtrinnet:
-Vennebenk
-Språkbrukkampanje med fokus på positiv språkbruk.
-Orden og oppførsel på skolebussene.

Ungdomsskolen:
-Felles samlinger i gymsal. Skape samhold på tvers av trinn.
-Legge til rette for økt trivsel på Ung Metro i friminuttene.
-Dialog med ledelsen om å få spise inne sammen med kontaktlærer.
-Kildesortering på skolen.

Mellomtrinnet

Kontaktperson: Mette Karoliussen Epostmette3107@osloskolen.no 
3A: Cecilie Aurora og Helene
3B: Hamse og Mia
4A: Petter og Alfred
4B: Katarina og Reza
5A; Lilly og Eik
5B: Isa og Agnete
6A: Solveig og Astri
6B: Frida og Mikolaj
7A: Natalie og Sebastian
7B; Audun og Dhanai

Ungdomsskolen

Kontaktperson:  David Moland-Wulff Epost: david2408@osloskolen.no
Elevrådsleder: Frida 10B
Nestleder: Siham 9A
8A: Max og Mie
8B: Lars og Lorin
8C: Leo og Sumayo
9A: Siham og Askhab
9B: Iben og Khalid
10A: Noah og Aragsan
10B: Frida og Malk
10C: Daniel T og Hamza