Elevrådet

Elevrådet består av elever fra 4.-10. trinn. Hver klasse har to representanter som kan ta opp saker som klassen mener er viktig. Hovedoppgaven til elevrådet er å arbeide for et godt skolemiljø ved å fremme og ivareta elevenes interesser.

Elever kan ta opp saker til elevrådet i klassens time. Elevrådsrepresentantene bringer sakene videre til elevrådsmøtene.

Mellomtrinnet

Elevråd

Kontaktperson: Martin Jørgensen martiv1106@osloskolen.no
Elevrådsleder: Hajar (7A)
Nestleder: Siham (7B)

 

Ungdomsskolen

Elevråd

Kontaktperson:  Jørgen Haukeland johaa013@osloskolen.no
Elevrådsleder: Emma Løkeland Ryste (10C)
Nestleder: Sunna Gudmundsdottir (9B)