Hovedseksjon

Elevrådet

Elevrådet består av elever fra 3.-10. trinn. Hver klasse har to representanter som kan ta opp saker som klassen mener er viktig. Hovedoppgaven til elevrådet er å arbeide for et godt skolemiljø ved å fremme og ivareta elevenes interesser.

Elever kan ta opp saker til elevrådet i klassens time. Elevrådsrepresentantene bringer sakene videre til elevrådsmøtene.

Barnetrinnet

Kontaktperson: Mette Karoliussen, e-post: mette3107@osloskolen.no 

Saker som elevrådet har jobbet med:

  • Vennebenk
  • Språkbrukkampanje med fokus på positiv språkbruk.
  • Orden og oppførsel på skolebussene

Ungdomsskolen

Kontaktperson:  David Moland-Wulff, e-post: david2408@osloskolen.no

Saker som elevrådet har jobbet med:

  • Felles samlinger i gymsal. Skape samhold på tvers av trinn.
  • Legge til rette for økt trivsel på Ung Metro i friminuttene.
  • Dialog med ledelsen om å få spise inne sammen med kontaktlærer.
  • Kildesortering på skolen.