Hovedseksjon

Skolemiljøutvalget

SMU kan også be skolen rette inn tiltak for å bedre det fysiske og psykososiale miljøet på skolen. I SMU skal elever, foreldre, lærere, skoleledelsen og kommunen være representert.

Kontaktperson: Pål Skedsmo