Hovedseksjon

Lokal rammeplan

AKS Logo

Den lokale rammeplanen gir en oversikt over mål og innhold i aktivitetene elevene deltar i på AKS. Hvis du ønsker å vite mer om hva vi gjør på AKS, kan du lese den lokale rammeplanen for AKS på Bjølsen skole.