Hovedseksjon

Aktivitetsplaner

AKS Logo

Den lokale rammeplanen gir en oversikt over mål og innhold i aktivitetene elevene deltar i på AKS. Hvis du ønsker å vite mer om hva vi gjør på AKS, kan du lese den lokale rammeplanen for AKS på Bjølsen skole.

På Bjølsen skole utarbeider vi aktivitetsplaner for hvert trinn som viser hvilke faste aktiviteter vi har på Bjølsen AKS hvert semester.