Ledelse og administrasjon

Rektor
Arild Lillehagen
Epost: postmottak@ude.oslo.kommune.no (Merk e-posten med Bjølsen skole)

Assisterende rektor / undervisningsinspektør 8.-10. trinn
Ingar Pedersen
Epost: ingar.pedersen@ude.oslo.kommune.no 

Undervisningsinspektør 1.-2. trinn / sosiallærer 1.-.6. trinn
Christel B. Jørstad
Epost: christel.breistein.jorstad@ude.oslo.kommune.no 

Undervisningsinspektør 3.-7. trinn
Mari Ann Berg
Epost: mari.ann.berg@ude.oslo.kommune.no 

Rådgiver / sosiallærer 7.-10. trinn
Karen Husebye
Epost: karen.husebye@ude.oslo.kommune.no 

Konsulent
Jawad Haider
Epost: Jawad.haider@ude.oslo.kommune.no 

Økonomikonsulent
Ana K. Santos
Epost: ana.kipfer.santos@ude.oslo.kommune.no 

Bibliotekar
Pernille Jynge
Epost: pernil1606@osloskolen.no