Læringspartner

Elever i klasserom

På Bjølsen skole brukes ofte læringspartner som arbeidsmetode i timene. En læringspartner en en medelev som du sitter med en viss periode. Læringspartnere samarbeider, diskuterer, gir tilbakemeldinger, motiverer og hjelper hverandre.

Det er en god måte å passe på at alle elevene blir aktivisert i timen.  For mange blir det også litt lettere å delta i klassesamtaler.

Diskusjon og samtale fører til økt læring. Elevene kan også lære av hverandre og få en dypere forståelse ved å forklare eller diskutere med læringspartner.