Hovedseksjon

Læringspartner

Elever i klasserom

Læringspartnere samarbeider, diskuterer, gir tilbakemeldinger, motiverer og hjelper hverandre.

Det er en god måte å passe på at alle elevene blir aktivisert i timen.  For mange blir det også litt lettere å delta i klassesamtaler.

Diskusjon og samtale fører til økt læring. Elevene kan også lære av hverandre og få en dypere forståelse ved å forklare eller diskutere med læringspartner. 

Kriterier til en god læringspartner

  • Ser på den som snakker
  • Lytter til den som prater
  • Avbryter ikke
  • Er positiv
  • Diskuterer
  • Samarbeidsvillig
  • Ærlig
  • Hjelpsom
  • Følger med