Hovedseksjon

TIEY - Tidlig innsats

Bilde av elever som deltar på TIEY

Bjølsen skole startet med TIEY høsten 2010. Elever på småskolen deltar i dette programmet tre-fire dager i uka.

Bjølsen skole mener at elevene får bedre tilpasset opplæring etter hvor de er i utviklingsløpet. Alle får oppmerksomhet og mulighet for læring. Alle får utfordringer. Alle får bruke den tiden de trenger. Undervisningen er organisert som stasjonsundervisning hvor en av stasjonene er lærerstyrt. 

Lærerstyrt stasjon:

 
Undervisning med fokus på veiledet lesing og gjennomgang av nytt stoff. Elevene får tett oppfølging, og læreren har gode muligheter til å kartlegge elevenes ferdigheter.

Oppgavestasjon:

Oppgave
Elevene får oppgaver som er tilpasset deres mestringsnivå slik at de kan bearbeide, utvikle og repetere læring.

Forming/spill-stasjon:

Forming og spill
Praktisk skapende arbeid og finmotorisk trening. Ulike pedagogiske spill som stimulerer elevenes kreativitet, fantasi og samarbeidsevne.

Lesestasjon/regnestasjon:

Lese og regne
Her finnes det et bra utvalg av bøker på ulike nivåer som elevene kan velge mellom.

PC-stasjon:

Data
Ulike pedagogiske programmer som gir læring og utvikler elevenes digitale kompetanse.