Læringsstøttende aktiviteter

Aktiviteter

Hva er en læringsstøttende aktivitet?

  • En aktivitet som støtter opp under skolens arbeid med fag og ferdigheter
  • En aktivitet som er planlagt og har tydelige læringsmål
  • En aktivitet som har et læringsfokus i planleggingen og gjennomføringen

Eksempler på faste læringsstøttende aktiviteter