Hovedseksjon

Læringsstøttende aktiviteter

Aktiviteter

Hva er en læringsstøttende aktivitet?

  • En aktivitet som støtter opp under skolens arbeid med fag og ferdigheter
  • En aktivitet som er planlagt og har tydelige læringsmål
  • En aktivitet som har et læringsfokus i planleggingen og gjennomføringen

Eksempler på faste læringsstøttende aktiviteter 

  • Forskerspirene på 3.trinn
  • Dungeons and dragons på 4.trinn
  • Høytlesing for 1. trinn (obligatorisk)
  • Turdag i nærmiljøet 1.trinn (obligatorisk klassedelt) fra våren 2021
  • A-ball i gymsalen for 2. trinn (obligatorisk)
  • Turdag i nærmiljøet 2.trinn (obligatorisk klassedelt) fra våren 2023