Hovedseksjon

Trivselsprogrammet

Trivselsprogrammet

Elever som går på 4.-7. trinn har mulighet til å bli trivselsleder. Det holdes nominasjonsvalg to ganger i året der elevene selv velger hvem de tror kan gjøre en god jobb. De som ønsker å bli trivselsledere må være inkluderende, hyggelige og gode forbilder! 

I storefri har trivselslederne ansvar for å sette i gang aktiviteter og passe på at alle som vil, får være med. De passer også på at alle følger reglene og er greie med hverandre.

To ganger i året er det lekekurs i regi av Trivselsprogrammet. Der får trivselslederne lære nye aktiviteter, hvordan lede en aktivitet og å være inkluderende, vennlig og respektfull. Trivselslederne hjelper også til med å arrangere aktivitetsdager for elevene på mellomtrinnet. 

Trivselslederne får et personlig kulturkort de kan bruke i perioden de er trivselsledere. Dette kortet gir rabatt eller gratis inngang til noen utvalgte aktiviteter og kulturelle arrangementer. Trykk her for en liste over hvor kulturkortet kan benyttes.

Du kan lese mer på Trivselsprogrammets egne nettsider.

Trivselsprogrammets mål er å:

  • Gi økt trivsel
  • Gi økt og mer variert aktivitet i friminuttene
  • Gi økt og mer variert aktivitet i undervisningen
  • Bygge vennskap
  • Forebygge konflikter og mobbing
  • Gi inkluderende, vennlige og respektfulle elever