Hovedseksjon

Skolens historie

Bjølsen skole i 1910

Den 12. oktober 1886 ble Bjølsen skole innviet med den nye bygningen ut mot Advokat Dehlis plass. Men allerede fra 1872 hadde det vært skole i andre bygninger i bydelen. I 1911 kom den store bygningen inne i skolegården, og lik et slott med Bjølsenparken som slottshave, har skolen i alle disse år vært et samlingspunkt og en stolthet i lokalmiljøet. I 1921 gikk det over 2000 elever på Bjølsen skole, så man var nødt til å ha elever i to skift, ett på formiddagen og ett på ettermiddagen.

Bjølsen guttemusikkorps er et av landets eldste korps og ble stiftet i 1909. Under krigen var skolen okkupert av tyske styrker og elevene måtte få undervisning på Frelsesarmeen og i private hjem. Etter krigen blomstret skolen opp igjen og hadde norges største guttemusikkorps, pikekorps og pikeorkester og ballett med 75 jenter.

Bjølsen skole i dag

I dag går det elever som er fjerde og femte generasjons Bjølsenelever, mens innvandrere fra hele verden teller halvparten av elevflokken. Bjølsen skole har ca. 600 elever fra 6 til 16 år. På 1.-7. trinn er det to paralleller, og på 8.-10. trinn er det 3 paralleller.

Skolen gjennomførte en fullstendig utvendig oppgradering av hele skoleanlegget i perioden 2008-2010. I perioden 2015-2017 gjennomførte skolen også en totalrenovering innvendig i forbindelse med oppgradering av ventilasjonssystemet. Elevene på 4.-7. trinn hadde denne perioden midlertidige lokaler på Engebråten skole. Dette arbeidet ble ferdigstilt til skoleåret 2017/2018.