Operasjon Dagsverk 2019

OD

Elevene har jobbet på mange arbeidsplasser og hjemme hos foreldre, naboer eller besteforeldre. Noen ivrige bakere har solgt kaker for mange hundre kroner. Elevene i OD-komiteen jobbet dobbelt denne dagen, først til inntekt for prosjektet, så med å samle sammen arbeidskort og å jobbe med lister til sent på kvelden torsdag 28.10.

184 elever bidro med imponerende 59 119 kr. Dette er ny rekord og nesten seks tusen kroner mer enn forrige rekord som var fra 2016.  Stor takk til alle elever som jobbet, arbeidsgivere og andre som har hjulpet til!