Nasjonale prøver høsten 2017

Skrivebok og penn

Elevene på 5. trinn, 8. trinn og 9.trinn skal også denne høsten gjennomføre nasjonale prøver. Disse prøvene gir oss på skolen et veldig godt bilde av elevenes grunnleggende ferdigheter.

Nasjonale prøver på 5. trinn

  • Engelsk: mandag 16. oktober
  • Regning: torsdag 25. oktober
  • Lesing: mandag 30. oktober

Nasjonale prøver på 8. trinn

  • Lesing: fredag 15. september
  • Regning: torsdag 21. september
  • Engelsk: mandag 25. september

Nasjonale prøver på 9. trinn

  • Regning: onsdag 20. september
  • Lesing: fredag 22. september