Distriksmesterskapet Øst 2018

Distriksmesterskapet
Det var tett mellom de konkurrerende korpsene, 1. plass fikk 90 poeng og våre fikk 84!
Flere av de konkurrerende korpsene hadde også mange eldre musikanter.
Både musikantene og dirigent fikk veldig fin omtale og poengsum. Det var en fryd for publikum i salen å høre musikantene fremføre Dakota og Arabian Dances, begge musikalsk utfordrende med stort spenn både i dynamikk og tempo.

 Distriksmesterskapet