Ekskursjon til Sørkedalen

Markaskolen

Elevene ble delt inn i grupper og fikk i oppgave å lage bål. På bålet skulle de koke opp vann for å lage varm toddy. De fikk utdelt kjele, vann, saft og tørr ved som de måtte hogge opp med øks og kniv. Etter god opplæring i bruk av øks og kniv, satte de raskt i gang!

Først må veden kløyves
Kløyve ved

Flisespikking
Flisespikking

Tenne på bålet
Tenne på bålet

Bålet er klart
Bålet er klart