9. trinn bygger småhus

Småhus

Elevene fikk praktisk øving i bl.a. målestokk, måling og bruk av diverse verktøy. Husene ble bygget slik man bygger et hus, bare i mindre målestokk.

Undervisningsopplegget er et av tiltakene i byrådets strategi for å rekruttere  flere elever til yrkesfagene. Prosjektet gjennomføres på samtlige 9.trinn i Oslo. Erfaringene med opplegget er meget positive!