Til foresatte for elever som skal begynne på skolen høsten 2018

Gutt og jente illustrasjon

Foresatte til barn født i 2012 møter til innskriving tirsdag 12. desember klokka 17.00 – 19.00 på personalrommet i B-bygget.

Barnet må skrives inn ved bostedsskolen selv om:

  • det søkes om utsatt skolestart
  • det søkes om opptak i spesialskole eller spesialklasse ved en annen skole
  • familien planlegger flytting før skolestart i august 2018
  • det skal søkes om skolebytte til en annen skole enn innskrivingsskolen

Mer informasjon om skolestart finner du på Oslo kommunes nettside.