Sommerskolen 2020 - åpner for nye påmeldinger

sommerskoe

Ny påmeldingsperiode fra 30. mars–1. april

  • I denne perioden kan du som ikke rakk forrige påmeldingsperiode melde elever på kurs til Sommerskolen Oslo 2020.
  • Du melder eleven på kurs her: sommerskolenoslo.no
  • Du setter opp en ønskeliste med inntil fem kurs, og prioriterer kursene fra 1 til 5.
  • Påmeldinger som ble gjort fra 11.17. mars gjelder fortsatt, men ønsker du å gjør endringer i påmeldingen, kan du gjøre det i denne perioden.

21. april får du vite hvilket kurs eleven har fått plass på

  • Alle vil få én kursplass eller én plass på venteliste.
  • Vi prøver å gi alle det første ønsket sitt. Er det flere søkere enn plasser på et kurs, trekker vi lodd om hvem som får plass.
  • Hvis eleven likevel ikke ønsker kursplassen, er det fint om du melder eleven av så fort så mulig.
  • Fra torsdag 23. april kan du melde eleven på ledige plasser og ventelister. Du kan velge én ledig kursplass eller én plass på venteliste per uke.
  • Elevene kan rykke opp fra venteliste til kursplass helt frem til første kursdag.