Leksehjelp i bydel Sagene

Leksehjelp

Leksehjelpen er et samvirke mellom foreldre, frivillige leksehjelpere, skolene og Bydel Sagene. Leksehjelpere med bakgrunn fra universitet og arbeidslivet hjelper til i alle fag. Tilbudet er rettet mot alle elever på barne-, ungdoms- og videregåendende skole og som bor i Bydel Sagene.

Trykk her for å lese mer om tilbudet.