Klasselister i Skolemelding og Skoleplattform Oslo

Skolemelding i AppStore

Foresatte i Osloskolen, som har barn under 18 år, får nå tilgang til barnets klasseliste via Skolemelding og Portalen i Skoleplattform Oslo.

Klasselisten blir delt mellom foresatte som har barn i samme klasse. Kontaktlærer vil også ha tilgang til å se klasselisten for egen klasse.

Velg hva som skal vises i klasselisten

For å lage en klasseliste med foresatteinformasjon kreves det samtykke fra foresatte. Du må si ja til at kontaktinformasjonen din skal bli synlig i listen.

Klasselisten er derfor i utgangspunktet tom.

Skru på visning av kontaktinformasjonen din under Innstillinger i Skolemeldingsappen eller under Min profil i Portalen i Skoleplattform Oslo (pålogging via skolens nettside).

Velg hvilke opplysninger du ønsker å dele med de andre foresatte:

  • Elevens navn og ditt navn
  • Telefon
  • E-post
  • Adresse

Innstillinger

Dette må gjøres av hver enkelt foresatt.

Informasjonen blir synlig for de andre foresatte i klassen via knappen "Klasselister" i app og portal.

Klasseliste

Endre kontaktinformasjon

Foresatte med barn i grunnskolen: 

Taushetsbelagte opplysninger

Datatilsynet har slått fast at utdeling av klasselister er tillatt, både etter personvernregelverket og offentleglova – så lenge opplysningene i listene ikke er underlagt taushetsplikt. Når listene deles, er de å regne som offentlige. Det betyr at alle som ber om en kopi av klasselistene har krav på å få innsyn i listen.

Hvis for eksempel elevens navn eller foresattes adresse ikke skal vises i klasselisten av særskilte grunner, skal ikke den foresatte skru på denne informasjonen. Hvis informasjonen skrus på, har den foresatte samtykket i at eventuelle taushetsbelagte opplysninger kan deles videre.

Vi oppfordrer alle foresatte, som ikke har særskilte grunner til å la være, til å skru på visningen av navn og eventuell annen kontaktinformasjon.

Les mer om Skolemeldingsappen