Informasjon om innskriving for neste års 1.trinn og skolestarterklubb

Gutt i klasserom

I løpet av november sender Utdanningsetaten brev til foresatte til barn som er født i 2016 og som er folkeregistrert i Oslo kommune. Brevet sendes til digital postkasse, f.eks. Altinn eller Digipost. Det er kun en foresatt som mottar innskrivingspapiret. Hvis du er reservert mot digital post, får du brevet i fysisk postkasse.

 

I brevet lenkes det til et digitalt innskrivingsskjema. I skjemaet oppgir dere kontaktinformasjon og andre opplysninger av interesse for skolen. Foresatte må fylle inn skjemaet innen 6. desember 2021.

Hvis du ikke har mottatt brevet i løpet av november, du ikke har fylt inn skjemaet innen 6. desember, eller du har spørsmål må du ta direkte kontakt med skolen. 

 

Barnet må skrives inn på nærskolen selv om

  • du skal søke om skolebytte til en annen skole enn nærskolen
  • familien planlegger flytting før skolestart i august 2022
  • du skal søke om utsatt skolestart
  • du har eller skal søke om opptak til spesialskole eller spesialgruppe

 

Velkommen til Skolestarterklubben på Bjølsen!

Vi på Bjølsen ønsker å invitere alle dere som begynner på 1.trinn og deres foresatte til vår skolestarterklubb.

Målet med klubben er å bli litt kjent med hverandre, skolen og Aktivitetsskolen før skolen starter til høsten.

På klubbkveldene skal vi leke sammen, prate sammen og dere vil ha mulighet til å spørre oss om ting dere lurer på. Dere vil også ha anledning til å møre viktige personer ved skolen som sosiallærer/inspektør, rektor ol. 

Vi kommer til å ha tre til fire klubbmøter i løpet av vårsemesteret fra kl. 17:00-18:30.

Nærmere info om dato og program for hver klubb sendes ut på e-post ved et senere tidspunkt.

Har dere flere spørsmål ta kontakt med Antonietta Calenius-Lillelid på epost:

antonietta.calenius-lillelid@osloskolen.no