Hvordan ville Norge sett ut om barn fikk bestemme?

Barnas valg

De første ukene av dette skoleåret har mange av trinnene på Bjølsen skole jobbet med politikk og valg. De har lært om demokrati, det politiske systemet i Norge og om de ulike politiske partiene i Norge.

FNs barnekonvensjon sier at alle barn har rett til å si sin mening og bli hørt. De voksne bestemmer i mange saker i samfunnet, men barn har rett til å forstå hvordan dette skjer, og til å si si mening om det!

Barnas valg

For første gang legges det til rette for at barn skal få gi sin stemme til det partiet de mener bør bestemme i Norge. "Barnas Valg" arrangeres av hjelpeorganisasjonen Redd Barna.

Bjølsen skole har lagt til rette for at elevene på 5.-10. trinn skal få gi sin stemme. Og valget er naturligvis hemmelig! Valgresultatet publiseres på Redd Barnas nettsider fredag 8. september. Trykk her for å lese mer om Barnas Valg.