Husk påmelding 7.–13. mars

Sommerskolen Oslo 2018

Påmeldingen skjer på sommerskolenoslo.no fra 7.–13. mars. Det er viktig at elever som ønsker en kursplass melder seg på i påmeldingsperioden.

Sommerskolen Oslo er et gratis tilbud til alle elever på 1.–13. trinn som bor i Oslo. Kursene gjennomføres de to første ukene etter skoleslutt og de to første ukene før skolestart: uke 26, 27, 32 og 33.

Felles mål for alle kursene er at elevene lærer noe nytt, får faglige utfordringer og gode opplevelser i et trygt og sosialt læringsmiljø.

Når du melder deg på lager du en ønskeliste på inntil fem kurs, og prioriterer kursene fra 1 til 5. 

Plassene fordeles ved loddtrekning, og resultatet av loddtrekningen sendes på sms/epost tirsdag 3. april. I år får alle enten en kursplass eller en plass på venteliste. 

Årets kurstilbud består både av flere populære kurs fra i fjor, i tillegg til noen spennende nyheter.

Les mer om årets kurstilbud på Sommerskolen Oslos nettside. 

Foreldre som trenger hjelp til å søke plass for sine barn kan komme til Utviklingssenteret NAV Sagene og få bistand mandag 12. mars kl. 13:00-1500. De holder til i Thorvald Meyers gate 9, 2. etasje.