Hour of Code

Hour of Code
Onsdag 7. desember gjennomførte 10A og 10C kodetimen. Elevene satt i grupper og programmerte i Scratch, CodeStudio og Processing. Elever på 8. trinn har også hatt kodetime. 

Kodetimen (Hour of Code) er en skoletime med programmering som blir gjennomført på skoler i hele verden, i uke 49. I år har 1152 skoler i Norge meldt seg på. Kodetimen er en stor dugnad hvor vi hjelper til med å bringe Norge inn i det 21. århundre. Trykk her for mer informasjon om kodetimen.