Brukerundersøkelse av aktivitetsskoletilbudet i Oslo (AKS)

Aktivitetsskolen blå logo

Du kan gjennomføre undersøkelsen ved å gå inn på følgende webside: https://aks.vardehartmark.no/aks/

Hensikten med undersøkelsen er å få konkrete tilbakemeldinger på tilbudet i AKS. På den måten kan vi få viktige innspill til hvordan tilbudet kan videreutvikles til det beste for deg og dine barn.

UDE er også interessert i tilbakemeldinger fra foresatte som ikke har barn i AKS, og hva du mener om hvordan tilbudet kan forbedres.

PRAKTISK GJENNOMFØRING

  • Undersøkelsen er elektronisk. Det vil si at du bruker en PC eller smarttelefon med Internett-tilgang for å besvare undersøkelsen.
  • Undersøkelsen er oversatt til 7 forskjellige språk, i tillegg til norsk: Engelsk, somali, urdu, polsk, arabisk, tyrkisk, vietnamesisk.
  • For foresatte som har barn i AKS vil det ta ca. 15 minutter å gjennomføre undersøkelsen.
  • For foresatte som ikke har barn i AKS vil det ta ca. 5 minutter.