BlimE 2020

Blime logo

BlimE-dagen ble også i år markert med dans i skolegården på Bjølsen skole. Dessverre gjorde Korona-situasjonen at ikke alle kunne samles og danse sammen. Klassene fikk likevel vært med i klasserommene, mens to representanter fra hver klasse deltok (med god avstand!) ute i skolegården.