Bjølsen skoles musikkorps

Bjølsen skolekorps

Prøvespill
Onsdag 2. september kl. 16.30 i musikkrommet på Bjølsen skole. På årets prøvespill vil du få vite mer om korpsets instrumenter og høre hvordan de lyder, før du velger hvilket instrument du vil lære å spille.

På grunn av hensynet til smittevern blir det ikke vanlig prøvespill hvor elevene spiller på instrumentene. En forelder må være med på prøvespill for å få informasjon. En forelder må også være med når vi deler ut instrument. Vi gir ikke dette direkte til barnet.

Korpset består av:
Aspirantkorps - 3. klassinger og andre nye – enkelttimer i skoletiden, samspill i AKS-tiden på onsdager
Juniorkorps - 4. og 5. klassinger - enkelttimer i skoletiden, samspill i AKS-tiden på onsdager
Hovedkorps - fra 6. klasse - enkelttimer i skoletiden, samspill onsdager kl. 17.50 – 20.00

Korps
Korpset spiller på 17.mai, deltar på konkurranser, drar på turer, har seminarer og gjør andre hyggelige ting sammen.

Vi spiller konserter alene eller sammen med andre korps + mye annet.

Korps
Noe du lurer på - kontakt: bsmk1909@gmail.com/tone_dahl@hotmail.com