Kort info om valgfagene

Forskjellige skoleelementer

Fysisk aktivitet og helse
Fysisk aktivitet og helse handler kort sagt om idrettsglede og friluftsliv. Du trenger ikke å være i god form, men du bør like å bevege deg og like å være utendørs. Faget vil inneholde alt fra turer i skog og mark til tradisjonelle lagidretter, matlaging og beinharde treningsøkter.

Dere bestemmer i stor grad innholdet i faget selv. For at det skal være mulig for oss å dra på utflukter vil noen av timene dra seg ut til etter skoletid og dere må ha mulighet til å være med på dette.

Medier og informasjon
I valgfaget Medier og informasjon lærer elevene blant annet å skrive redaksjonelle tekster, ta bilder og lage video. Arbeidet publiseres i Bjølsen skoles elevavis.

Teknologi i praksis
Valgfaget teknologi i praksis handler om å planlegge, konstruere og fremstille gjenstander og produkter med varierte materialer og teknologiske løsninger. Faget skal motivere elevene til å utvikle teknologiske produkter med utgangspunkt i lokale behov og problemstillinger.

Forskning i praksis
Valgfaget forskning i praksis skal bidra til at elevene får erfaring med vitenskapelige metoder og arbeidsmåter.  Elevene skal finne problemstillinger de ønsker å undersøke, vurdere mulige forklaringer, planlegge og gjennomføre undersøkelser. De skal bruke ulike metoder for å samle inn data og presentere resultatene.

Sal og Scene
I valgfaget sal og scene skal elevene jobbe med sin kreativitet, skapertrang og uttrykksvilje. De skal samarbeide om å lage flere små prosjekter på egenhånd ved å planlegge og utarbeide en forestilling fra idé til gjennomføring.