Søke om permisjon fra undervisning

På denne siden finner dere en dokumentliste med permisjonsreglement og skjema for permisjonssøknad.

Alle grunnskoler i Oslo kommune følger det samme reglement for fritak fra undervisning i løpet av skoleåret.

Det er et viktig premiss for læring at elevene er til stede i skoletiden. Skoleåret består av 190 dager, det vil si at elever og foresatte har 175 dager til ferier og andre aktiviteter.

Planlagt permisjon utenom skolens ferier søkes om i forkant. Hvis det søkes om mer enn en dags permisjon, skal dette gjøres gjennom skolens ledelse. Bruk skolens skjema for permisjon, som ligger på denne siden.