Oslostandard for skole-hjem samarbeid

Oslostandard skole-hjem

Høsten 2014 ble det innført en ny oslostandard med felles retningslinjer for samarbeidet mellom skolen og hjemmene.

Standarden er bygget opp tematisk rundt skolens kjerneoppgaver:

  • Fag og læring
  • Trygghet og trivsel
  • Dialog og samarbeid

 

Under hvert kapittel tydeliggjøres gjensidige forventninger:

  • Hva kan du forvente av skolen?
  • Hva forventer skolen av deg som foresatt?

 

Trykk her for å laste ned og lese oslostandarden. Den er også oversatt til arabisk, engelsk, somalisk, tamilsk, tyrkisk og urdu.