Eksamen 2020

Les om eksamen i Osloskolen på Oslo kommunes nettsider

Skriftlig eksamen

I 10. klasse er det offentlig eksamen for alle elever i ett av fagene norsk, engelsk eller matematikk. For matematikk og engelsk er det 1 eksamensdag. For norsk er det 2 dager. Elevene får opplyst om hvilket fag de kommer opp i fredag 15. mai  kl 09.00.

Eksamensdager for skriftlig eksamen

  • Tirsdag 19. mai: Eksamen i matematikk.
  • Onsdag 20. mai: Eksamen i engelsk.  Forberedelsesdag tirsdag 19. mai.
  • Tirsdag 26. mai: Eksamen i norsk hovedmål og norsk for kandidater som er fritatt vurdering  med karakter i sidemål.  Forberedelsesdag mandag 25. mai.
  • Onsdag 27. mai: Eksamen i norsk sidemål og norsk for kandidater som er fritatt vurdering med karakter i sidemål.  Forberedelsesdag mandag 25. mai.

 

Muntlig eksamen

Muntlig eksamen avholdes i juni. Hver elev kommer opp til muntlig eksamen i ett av fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag, KRLE, samfunnsfag, tysk, fransk eller spansk.

Eksamensdager for muntlig eksamen

Pulje 1:

  • Fredag 5. juni: Opplysning om fag
  • Mandag  8. juni: Forberedelsesdag
  • Tirsdag 9 juni: Eksamen

Pulje 2:

  • Onsdag 10 juni: Opplysning om fag
  • Torsda11. juni: Forberedelsesdag
  • Fredag 12 juni: Eksamen

Spørsmål vedrørende eksamen stilles til ass. rektor Ingar Pedersen.