Eksamen 2018

Skriftlig eksamen

Kunngjøring av fag onsdag 9. mai kl. 09.00

Dato

Fag

Forberedelse/eksamen

16. mai

Matematikk

Eksamen

24. mai

Engelsk

Forberedelse

25. mai

Engelsk

Eksamen

28. mai

Norsk

Forberedelse

29. mai

Norsk hovedmål

Eksamen

30 mai

Norsk sidemål/norsk for elever fritatt for vurdering med karakter i sidemål

Eksamen

 

Muntlig eksamen

Elevene deles opp i to grupper.

Gruppe 1

Opplysning om fag/gruppe

Forberedelsesdag

Eksamensdag

8. juni

11. juni

12. juni

 

Gruppe 2

Opplysning om fag

Forberedelsesdag

Eksamensdag

12. juni

13. juni

14. juni

 

Utfyllende informasjon kommer også i eget skriv: Reglement, organisering, diverse frister, klagerett osv.