Helsesøster

Skolehelsetjenesten skal forebygge sykdom og fremme helse blant barn og unge på det fysiske, psykiske og sosiale plan.

Tjenesten følger blant annet opp elever med individuelle samtaler, eller i mindre grupper. Vi samarbeider med andre instanser som BUP, PPT, fastlege og barnevern.

Vaksiner tilbys etter anbefalt program fra folkehelseinstituttet. Skolehelsetjenesten har taushetsplikt og gir ikke opplysninger videre uten samtykke.

Barnetrinnet

Lena Morken er helsesøster på barnetrinnet.
Hun er på Bjølsen mandag, tirsdag og torsdag fra 08.30-14.00.
Tlf.: 90 87 43 81
Epost: lena.morken@bsa.oslo.kommune.no

Ungdomstrinnet

Susanne Agerholm er helsesøster på ungdomstrinnet.
Hun er på Bjølsen onsdag og torsdag fra 08.30-14.00.
Tlf.: 47 68 23 62
Epost: susanne.agerholm@bsa.oslo.kommune.no

Dersom du trenger å ta kontakt med oss utenom disse tidene, kan du ringe helsestasjonen på tlf. 23 47 43 50 eller sende oss en mail: skolehelsetjenesten@bsa.oslo.kommune.no

Mer informasjon om skolehelsetjenesten i Oslo.