Helsesøster

Skolehelsetjenesten skal forebygge sykdom og fremme helse blant barn og unge på det fysiske, psykiske og sosiale plan.

Tjenesten følger blant annet opp elever med individuelle samtaler, eller i mindre grupper. Vi samarbeider med andre instanser som BUP, PPT, fastlege og barnevern.

Vaksiner tilbys etter anbefalt program fra folkehelseinstituttet. Skolehelsetjenesten har taushetsplikt og gir ikke opplysninger videre uten samtykke.

Barnetrinnet

Lena Morken er helsesøster på barnetrinnet.
Hun er på Bjølsen mandag fra 09.00-14.00 og på Engebråten tirsdag og torsdag fra 09:00-14:00.
Tlf: 908 74 381
Epost: lena.morken@bsa.oslo.kommune.no  

Ungdomstrinnet

Susanne Agerholm er helsesøster på ungdomstrinnet.
Hun er på skolen tirsdag og onsdag fra 09.00-14.00.
Tlf: 476 82 362
Epost: susanne.agerholm@bsa.oslo.kommune.no

Dersom du trenger å ta kontakt med oss utenom disse tidene, kan du ringe helsestasjonen, tlf. 23 47 43 50

eller sende oss en mail: skolehelsetjenesten@bsa.oslo.kommune.no

 

Mer informasjon om skolehelsetjenesten i Oslo.