Trivselsprogrammet

Trivselsprogrammet

Elever som går på 4.-7. trinn har mulighet til å bli trivselsleder. Det holdes nominasjonsvalg to ganger i året der elevene selv velger hvem de tror kan gjøre en god jobb. De som ønsker å bli trivselsledere må være inkluderende, hyggelige og gode forbilder! 

I storefri har trivselslederne ansvar for å sette i gang aktiviteter og passe på at alle som vil, får være med. De passer også på at alle følger reglene og er greie med hverandre.

To ganger i året er det lekekurs i regi av Trivselsprogrammet. Der får trivselslederne lære nye aktiviteter, hvordan lede en aktivitet og å være inkluderende, vennlig og respektfull. Trivselslederne hjelper også til med å arrangere aktivitetsdager for elevene på mellomtrinnet. 

Du kan lese mer på Trivselsprogrammets egne nettsider.

Trivselsprogrammets mål er å:

• Gi økt og mer variert aktivitet i friminuttene
• Bygge vennskap
• Hindre konflikter
• Gi inkluderende, vennlige og respektfulle elever

Drawing of a city