Valgfag

Vurdering i valgfag

Elevene får standpunktkarakter når et valgfag avsluttes. Elevene kan velge samme valgfag om igjen, og da avsluttes det ikke etter første år. Karakter fra siste år med samme fag gjelder. Ved slutten av ungdomstrinnet kan elevene ha hatt bare ett valgfag og én karakter, eller flere valgfag og flere karakterer. Alle karakterene skal stå på vitnemålet, men det blir beregnet et gjennomsnitt som teller ved opptak til videregående skole.

Valgfag kan ikke byttes etter høstferien inneværende skoleår.

Valgfag skoleåret 2017/2018

8. trinn:
Medier og informasjon
Teknologi i praksis 
Fysisk aktivitet og helse
9.trinn:
Medier og informasjon 
Teknologi i praksis 
Fysisk aktivitet og helse
10.trinn:
Medier og informasjon 
Forskning i praksis
Teknologi i praksis
Fysisk aktivitet og helse
Innsats for andre