Hovedseksjon

Språkfag

Elever i klasserom

Elevene skal ha standpunktkarakter og skal kunne trekkes ut til muntlig lokalt gitt eksamen etter 10. årstrinn. Karakteren er tellende ved inntak til videregående opplæring.

Bjølsen skole tilbyr fremmedspråkene tysk, spansk og fransk, samt fordypning i norsk som et alternativ til fremmedspråkene. Norsk fordypning tar utgangspunkt i egen læreplan. Fordypning i norsk vil være et alternativ for elever som ønsker å utdype sin kompetanse i norsk i stedet for å lære et annet språk. Karakteren teller ved inntak til videregående opplæring på lik linje med fremmedspråkene.

Veien videre - med eller uten fremmedspråk

Alle elever som velger studieforberedende utdanningsprogram på videregående skal ha et fremmedspråk innenfor den tidsrammen som er avsatt til fellesfag. Da vil følgende regler gjøre seg gjeldende:

Alt. 1. Elever som har gjennomført nivå I i et fremmedspråk i grunnskolen og fortsetter med opplæring i det samme språket i videregående opplæring, skal ha opplæring i to år på videregående skole. Dette gjelder også for elever som bytter til et annet språk i videregående.

Alt. 2. Elever som på ungdomstrinnet har hatt opplæring i fordypning i norsk og ikke har hatt opplæring i fremmedspråk i grunnskolen, skal begynne med fremmedspråk i videregående opplæring. Disse elevene skal ha fremmedspråk i tre år. Dette kan bety noe innskrenket valgfrihet til å velge fag i 3. klasse på videregående skole.

Språkfagene skolen tilbyr

  • Fransk
  • Spansk
  • Tysk
  • Fordypning i norsk