Hovedseksjon

Matematikk på ungdomstrinnet

Elever i klasserom

Den matematiske samtalen

Samtalen i matematikk handler for elevene om å lære og forklare, argumentere og resonnere matematikk. Samtale og muntlig matte fører til at elevene får innsikt i hverandres strategier og metoder. Lærer retter undervisningen i større grad mot hvordan elevene løser matematiske problemer, og at de skal kunne forklare og argumentere for sine metoder. Gjennom en slik undervisningspraksis blir elevene utfordret til å anvende et matematisk språk som krever begrepsforståelse og at fokuset blir på metode fremfor svar i matematikk.

Problemløsning

Ved å bruke problemløsning i undervisningen utfordres elevene til å anvende kunnskap fra flere områder innen matematikk. Oppgavene har som mål å stimulere elever på ulikt faglig nivå, slik at hver og en kan bruke sin kunnskap og sine strategier for å løse oppgaven. 

Dybdelæring

Vi er i ferd med å endre Bjølsenspraksisen i matematikk fra spiralprinsippet til dybdelæring. Dette innebærer at elevene får jobbe med et emne over lengre tid og får mulighet til å få en dypere forståelse for emnene vi er i.

Matematisk interessegruppe

Elevene på 8. og 9. trinn får tilbud om å delta i en matematisk interessegruppe en gang i uken. Fokus i denne gruppen er å styrke elevenes logiske tankegang og utfordre elevenes evne til problemløsning på et høyere nivå. Undervisningen bærer preg av elevdeltakelse, nysgjerrighet og diskusjon.