Leksehjelp

Elever arbeider i klasserom. (Foto: Heidi M. Skjebstad)

Leksehjelp på skolen

Alle elever på Bjølsen skole har tilbud om leksehjelp på skolen. Dette er et frivillig tilbud til de elevene som trenger litt ekstra støtte eller bare et sted å gjøre leksene sine. Leksehjelpen er lagt til begynnelsen eller slutten av skoledagen på alle trinn. Leksehjelpen er organisert i klassen med lærere til stede. 

Leksehjelp på Sagene

Bydelen tilbyr også leksehjelp for barn og ungdom mandager og torsdager kl. 18:00-20:30. Leksehjelp for 1.-7. trinnselever arrangeres i SAIFF på Sagene Samfunnshus og 8.-10. trinnselever kan få leksehjelp i Drøbakgata 1 (Bomiljøkontoret).

Denne ordningen et samarbeid mellom flere aktører; Bydel Sagene, SKAS, SAIFF, IBU og frivillige lærere/leksehjelpere. Dette er et flott tilbud til alle elever som trenger litt ekstra hjelp eller vil ha noen å gjøre lekser med! Trykk her for å lese mer om ordningen.