Aktivitetsskolen Bjølsen

AKS

Aktivitetsskolen åpner mandag 2.8.21, åpningstiden er fra 07:30-16:30. Barna møter i Aktivitetsskolebygget (bygg C).

I oppstartsukene før skolestart har vi satt kjernetiden for de nye elevene på første trinn fra 10:00-14:00. Det vil si at det er fint om barna er her innen kl. 10. Barn med halvdagsplass kan benytte seg av tilbudet tre dager à fire timer i uke 31 og 32.

Det er viktig at alle barna har med seg to matpakker og drikkeflaske. Ta også med skiftetøy og solkrem, det er også viktig at barna har med seg regntøy som kan henge på plassen.

I oppstartsukene vil vi ha fokus på å bli kjent med barna på deres premisser. Vi kommer ikke til å dra på turer, men gradvis gjøre oss kjent med skolens ute- og innearealer og hverandre. 1.trinn vil kun ha kontakt med de større barna på AKS i utetiden, inne vil 1.trinn være for seg selv i 2.etg i bygg C.

Innen uke 26 vil vi sende ut mer informasjon om oppstart på e-post til de som har søkt om plass på AKS. Denne informasjonen vil også bli publisert på nettsidene.

Ta gjerne kontakt på e-post ang. spørsmål om oppstart eller annen info. For dagsbeskjeder etter at barnet har begynt på AKS er det fint om dere sender SMS til basetelefonen.

Vi gleder oss til å bli kjent med deres små og dere!

Felles e-post: aks.bjolsen@osloskolen.no
Baseleder 1.trinn: antonietta.calenius-lillelid@osloskolen.no
Basetelefon 1.trinn: 96 22 76 18