Byrådets forslag til pris for AKS-plass budsjettåret 2018

Inntekter

Inntil kr. 210 681

Inntil kr. 374 544

Over kr. 374 544

100% plass

640

1176

2998

 50% plass 

411

756

2026

100% plass 1.trinn

(Gratis kjernetid )

229

420

972

 

I budsjettforslaget for 2018 har byråd for oppvekst og kunnskap lagt inn en prisøkning på 2,5% for oppholdsbetalingen.

Inntektsgrensene justeres i samsvar med endring av folketrygdens grunnbeløp (G) pr. 01.05.2018.

Budsjettet for 2018 vedtas 13.12.2017.